Aktiviteter
Aktiviteter
Lungcancerföreningens årsmöte Föreläsning palliativ vård Möte Göteborg Lungcancerdagen Patientträff Stockholm Patientföreläsning Lund Seminarium om precisionsmedicin Världscancerdagen Patient-och närståendeträff Stockholm Inbjudan träff föreläsning Luleå Fikaträff i Uppsala Fikaträff i Stockholm 21/11-23 Patientens självklara roll i framtidens forskning Lungcancerföreningens Rehabvecka 2024 Fikaträff Stockholm 17 januari Fikaträff i Uppsala den 31 januari Fikaträff Stockholm 6 mars Årsmöte 2024 Lungcancerdagen 2024 Fikaträff i Uppsala 240416 Regiondag Lungcancer Patientträff i Linköping Patientträff i Örebro Inbjudan regiondag Patientträff Umeå Rehabvecka Anhörigföreläsning Fikaträff Borås Föreläsning om Min vårdplan på 1177 Digital föreläsning om NT-rådet Inbjudan Patientträff Jönköping Rehabvecka (1) Inbjudan regiondag Sthlm maj 2023 Lungcancerföreningens årsmöte (1) Patientträff Östersund Fikaträff Uppsala Fikaträff i Stockholm Fikaträff Stockholm Lungcancerdagen 2023 Fikaträff Lund 8 sep Patientträff Stockholm (1) Vad är egentligen cancerrehabilitering? Rapport från ESMO digital föreläsning Webbinarium - Hur läser man och tolkar en vetenskaplig artikel om en cancerbehandling? Fikaträff Stockholm 8 april Sorgbearbetningskurs Fikaträff i Uppsala (1) Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Fikaträff Stockholm 22 maj Fikaträff Göteborg 27 maj Fikaträff i Uppsala 240524 Extra föreningsstämma Fikaträff Örebro 13 juni 2024 Fikaträff Stockholm 13 juni Fikaträff Kalmar 7 juni Fikaträff Jönköping 13 juni Fikaträff Borlänge 13 juni Fikaträff Kristinehamn 11 juni Fikaträff Bollnäs 13 juni Fikaträff Dals-Ed 11 juni

Regiondag Lungcancer

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och Regional Arbetsgrupp (RAG) bjuder in till regiondag om regionens arbete med patienter som har lungcancer i palliativt skede.

Starttid: fredag 3 maj 2024, kl 12:00
Sluttid: fredag 3 maj 2024, kl 16:00
Plats:

Blique by Nobis, Gävlegatan 18, lokal Blomsterkiosken

Målgrupp:

Alla yrkeskategorier och verksamheter som arbetar med/kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad Lungcancer i region Stockholm och region Gotland som exempelvis:

  • Akutsjukhus
  • ASiH och SPSV (specialiserad palliativ slutenvård)
  • Cancerrehabilitering
  • Lungcancerföreningen (även till för patienter och närstående)
  • Primärvård

Program

 12.00-12.45 Lunch
 
12.45-13.00 Insläpp i föreläsningslokal
 
13.00-13.05 Välkommen, introduktion
Helena Adlitzer 
 
13.05-13.25 Överblick av lungcancer i palliativt skede
Maria Helde Frankling
 
13.25-13.50 Immunterapi behandlad lungcancer            
Marcus Skribek
 
13.50-14.15 Småcellig lungcancer i palliativ fas
Asaf Dan
 
14.15-14.35 Skörhet hos äldre med lungcancer
Carina Dahlén
 
14.35-14.55 Fika
 
14.55-15.15 LUCA-S: Tidig upptäckt av recidiv
Helena Ullgren  
 
15.15-15.35 Att vara kontaktsjuksköterska för patienter med lungcancer
Elin Backman Stålnacke
 
15.35-15.55 Vad kan ASIH göra?
Anna Öjdahl Bodén
 
15.55-16.00 Sammanfattning och avslut
Helena Adlitzer, Maria Helde Frankling

Medverkande

Anna Öjdahl Bodén – föreläsare
specialistläkare lung-och palliativ medicin, överläkare Stockholms sjukhem ASIH/SPSV.

Asaf Dan – föreläsare
Läkare ST-Onkologi, Tema cancer Karolinska Universitetssjukhuset.

Carina Dahlén – föreläsare
Specialistsjuksköterska i onkologi och kirurgi, Omvårdnadsansvarig sjuksköterska, OO3 Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Elin Backman Stålnacke - föreläsare
Specialistsjuksköterska onkologi, kontaktsjuksköterska, Lungonkologiskt Centrum Solna Karolinska Universitetssjukhuset.

Helena Adlitzer – arrangör, moderator
Specialistsjuksköterska, diagnoskoordinator, processledare palliativ cancervård, RCC Stockholm Gotland.

Helena Ullgren – föreläsare
Specialistsjuksköterska onkologi, palliativ vård, medicine doktor, omvårdnadsansvarig, ME Huvud-hals, lunga och hudcancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Processledare omvårdnad Huvud-Halscancer, RCC Stockholm Gotland.

Ingrid Månsson – assisterande arrangör
Registeradministratör, RCC Stockholm Gotland.

Maria Franchell – arrangör
Utbildningssamordnare, RCC Stockholm Gotland.

Maria Helde Frankling – arrangör, föreläsare
Specialistläkare onkologi och palliativ vård, Överläkare ME Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Ordförande RAG Lungcancer

Marcus Skribek – föreläsare
ST-läkare vid Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.
Doktorand vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet.

Ulrica Sporre – assisterande arrangör
Samordningssjuksköterska, RCC Stockholm Gotland

Anmälan

Sista anmälningsdag 25 april.

>>> Läs mer och anmäl dig här <<<

 

 


Senast uppdaterad 09 april 2024

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter