Aktiviteter
Aktiviteter
Lungcancerföreningens årsmöte Föreläsning palliativ vård Möte Göteborg Lungcancerdagen Patientträff Stockholm Patientföreläsning Lund Seminarium om precisionsmedicin Världscancerdagen Patient-och närståendeträff Stockholm Inbjudan träff föreläsning Luleå Fikaträff i Uppsala Fikaträff i Stockholm 21/11-23 Patientens självklara roll i framtidens forskning Lungcancerföreningens Rehabvecka 2024 Fikaträff Stockholm 17 januari Fikaträff i Uppsala den 31 januari Fikaträff Stockholm 6 mars Årsmöte 2024 Lungcancerdagen 2024 Fikaträff i Uppsala 240416 Regiondag Lungcancer Fikaträff Västerås 13 juni Patientträff i Linköping Patientträff i Örebro Inbjudan regiondag Patientträff Umeå Rehabvecka Anhörigföreläsning Fikaträff Borås Föreläsning om Min vårdplan på 1177 Digital föreläsning om NT-rådet Inbjudan Patientträff Jönköping Rehabvecka (1) Inbjudan regiondag Sthlm maj 2023 Lungcancerföreningens årsmöte (1) Patientträff Östersund Fikaträff Uppsala Fikaträff i Stockholm Fikaträff Stockholm Lungcancerdagen 2023 Fikaträff Lund 8 sep Patientträff Stockholm (1) Vad är egentligen cancerrehabilitering? Rapport från ESMO digital föreläsning Webbinarium - Hur läser man och tolkar en vetenskaplig artikel om en cancerbehandling? Fikaträff Stockholm 8 april Sorgbearbetningskurs Fikaträff i Uppsala (1) Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Fikaträff Stockholm 22 maj Fikaträff Göteborg 27 maj Fikaträff i Uppsala 240524 Extra föreningsstämma Fikaträff Örebro 13 juni 2024 Fikaträff Stockholm 13 juni Fikaträff Kalmar 7 juni Fikaträff Jönköping 13 juni Fikaträff Borlänge 13 juni Fikaträff Kristinehamn 11 juni Fikaträff Bollnäs 13 juni Fikaträff Dals-Ed 11 juni Fikaträff i Sala 20240711

Patientens självklara roll i framtidens forskning

Hur kan patienter bli mer involverade i cancerforskning, vad behöver man som patient för att samverka på ett bra sätt inom forskningen och varför är det så viktigt? Välkommen till en spännande kväll om patientens roll i cancerforskning som arrangeras av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre!

Starttid: torsdag 8 feb 2024, kl 17:30
Sluttid: torsdag 8 feb 2024, kl 19:00
Plats:

Digitalt via Teams

Patientens Sjalvklara Roll

Tid: 8 februari 17:30 - 19:00

Plats: Digitalt via Teams

Webinaret arrangeras av Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre och riktar sig till patienter och närstående, patientföreningar, forskare inom cancer samt andra intresserade aktörer inom cancerforskning. Under kvällen får du ta del av information om den nya patientutbildningen i Läkemedels- och medicinskteknisk forskning, samt exempel på olika slags cancerforskning och hur man kan bli involverad i forskargrupper.
Kvällen avslutas med en paneldebatt där ni kan ställa frågor till kvällens föreläsare. Moderator är Anna-Maria Larsson från RCC Syd.

Program

17.30 - 17.40 - ”Patientperspektivet i forskning”, Elisabeth Lewander, Patient- och närståenderådet vid RCC Syd

17.40 - 17.50 - ”Pågående studier med nya läkemedel vid Skånes Universitetssjukhus”, Mats Jerkeman, Professor, Skånes universitetssjukhus (SUS) & Lunds universitet (LU) 

17.50 - 18.00 - ”Varför är det viktigt med patientsamverkan inom forskning?”, Marlene Malmström, Docent, Skånes universitetssjukhus (SUS) & Lunds universitet (LU)

18.00 - 18.20 - ”Utbildning om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik - EUPATI Sverige”, Ola Cornelius, Utbildningsansvarig, EUPATI Sverige

18.20 - 18.40 - ”Hur lyckas man med patientsamverkan inom forskning?”, Pernilla Lagergren, Professor & Kalle Mälberg, Doktorand, Karolinska Institutet (KI)

18.40 - 19.00 . Paneldebatt: ”Hur stärker vi patientsamverkan inom cancerforskningen?”, Anna-Maria Larsson, Medicinsk rådgivare, RCC Syd

 

Läs mer och anmäl dig här

Anmälan stänger 6 februari kl. 15.00
Senast uppdaterad 20 december 2023

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter