Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer

Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider?

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitets- sjukhuset bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webinarium riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå. Tanken är att ge alla som svarar för cancervården i sverige en möjlighet att ta del av erfarenheter från den region som hittills drabbats hårdast av Covid-19.

Här kan ni se webinariet i efterhand

Programmet vänder sig i första hand till lednings- och verksamhets- ansvariga i regioner och vid sjukhus och kliniker i hela landet.
Både ledningsperspektivet och de operativa aspekterna kring hur den ordinarie cancervården kan upprätthållas under de exceptionella omständigheter som nu råder kommer att belysas.

 • Hur ska samordning med övriga sjukhuset gå till?

 • Hur kan personalen anpassas och omfördelas för att klara både

  canceruppdraget och covid-patienter?

 • Hur ska vi prioritera nyttjande av bl.a. operations- och

  slutenvårdskapacitet?

 • Hur klarar vi att uppdatera information och erbjuda kontaktytor

  gentemot patienter och närstående?

 • Hur säkerställs läkemedels- och materialförsörjning osv.

  Medverkande:
  Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR

  Representanter från Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Patrik Rossi, temachef
Mattias Hedman, verksamhetschef Strålbehandling
Olof Akre, verksamhetschef Bäckencancer
Signe Friesland, verksamhetschef Huvud- Hals- Lung- och Hudcancer Åsa Derolf, verksamhetschef Hematologi
Camilla Hultberg, vårdenhetschef Övre Buk

Datum: Fredag 3 april 2020

Tid: kl. 15.00-15.45

Sändningslänk med livechat i klartext

https://api.screen9.com/preview/SYWqBrbJfQ5dS8sUhDKZiWRGf8qtTXf1v Vl-PTx7Q5o4SwRJqY7vDPBt2ZMgvucY

Möjlighet finns att ställa frågor och lämna synpunkter i livechatten under sändningen.

 

Läs inbjudan här

Senast uppdaterad 10 november 2021

Fler nyheter


Alla nyheter