Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debatt om rehabilitering Folkhälsodalen TLV rundabordsdiskussion Nationell lungcancerscreening i Storbritanien Rapport om patient- och närståendesamverkan f bättre forskning, hälso- och sjukvård Lungcancerdagen 2023 Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer Skrivelse om IPÖ - Individuell Patient Översikt Rapport från ESMO-kongressen - webbinarium 231204 God Jul Inbjudan till Lungcancerföreningens Rehabvecka Målstyrda läkemedel gav Karin ett nytt liv Färre röker – ändå ökar lungcancer bland kvinnor Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer Inspelning från Lungcancerdagen 2023 Lungcancerföreningens stipendium 2023 Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer

Inspelning från Lungcancerdagen 2023

Missade ni Lungcancerdagen den 9 november? Ingen fara. Nu kan ni se alla intressanta talare i efterhand här.

Agendan var ju denna, och vid varje punkt kan ni se tidpunkten i filmen där den delen startar.

Välkomna till Lungcancerdagen (00:00)
Lotta Humble, ordförande Lungcancerföreningen

Inledning och introduktion av moderatorerna (09:20)
Kerstin Cedermark och Jonas Edström

Cancerfonden och lungcancerforskning (18:00)
Göran Hägglund, Cancerfondens ordförande

Om lungcancer - utredning och behandling idag (37:55)
Linda Willén, överläkare, onkologkliniken, Gävle sjukhus

Lungcancerscreening - var står vi idag? (1:10:35)
Gunnar Wagenius, docent och överläkare, lungonkologiskt centrum, Karolinska sjukhuset

Patientberättelse: Leva livet – fullt ut! (1:36:12)
Niclas Hammarström, Köping

Att få ett lungcancerbesked, reaktioner och känslor hos patient och närstående (2:04:15)
Yvonne Brandberg, professor, psykolog, och forskningsledare vid Karolinska Institutet

Tema: Forskning och patientsamverkan vid kliniska studier (2:39:48)
Inledning - Kerstin Cedermark och Jonas Edström

Omvårdnadsforskning: Existentiella utmaningar vid lungcancer, i synnerhet vid adjuvant immunterapi (2:42:50)
Niclas Olofsson, specialistsjuksköterska, onkologkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Frontlinjeforskning - vad ligger i framtiden? (3:06:25)
Simon Ekman, professor och överläkare, lungonkologiskt centrum, Karolinska sjukhuset

Patientsamverkan vid kliniska studier. Om att involvera patienter tidigt i planeringen av studie (3:40:15)
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen

Ökad forskning, fler kliniska studier och ökad patientsamverkan - men hur? (3:49:00)
Simon Ekman, Frida Lundmark Läkemedelsindustriföreningen (Lif) och Karin Liljelund

Komplementärmedicin och lungcancer (4:22:47)
Johanna Hök Nordberg, leg. Apotekare, processledare Integrativ cancervård RCC Sthlm Got & universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet

Utdelning av Lungcancerföreningens årliga stipendium (4:53:40)
Lotta Humble

En halv miljard till forskningen (5:01:50)
Ingemar Sjöberg, Sjöbergsstiftelsen

Avrundning och avslut (5:14:15)
Lotta Humble, Kerstin Cedermark och Jonas Edström

 

Se inspelningen på YouTube eller direkt här under. Filmen kommer att ligga uppe till och med den 28 februari 2024.

 Varmt tack till alla våra sponsorer för dagen!

 Senast uppdaterad 12 november 2023

Fler nyheter


Alla nyheter