Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer

Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro - RCC i samverkan I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerråd­givning och Cancerfondens cancer­linje bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webbi­narium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin.

Patienter med cancer är en av de grupper för vilka det nya corona­viruset kan bli ett allvarligt hot. Oron det väcker har fått tele­fonerna att gå varma. Inte bara hos landets onkologiska verksam­heter utan även hos 1177 Vårdguiden, Cancerrådgivningen och Cancerlinjen.

Tillhör jag en riskgrupp? Kommer jag få behandling? Vågar jag åka till sjukhuset? Kan jag hälsa på min cancersjuka mamma? Hur kan jag minska risken att bli sjuk? Kommer jag dö om jag får covid-19? Ska jag avboka min behandling?

Det här tar vi upp och diskuterar och besvarar – så gott det nu går. Vi ska också diskutera vad man svarar när det inte finns några svar. Och om vi ger samma svar överallt.

Webbsändning – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

 

Målgrupper
Webbinariet vänder sig i första hand till nyckelgrupper inom och utanför vården som är involverade i möten med och vården av personer med cancer samt deras närstående; primärvården, kontaktsjuksköterskor, processledare, patient- och närståendeorganisationer med flera.

Du som deltar skickar frågor via live-chatten i sändningen och får svar antingen under sändningen eller i efterhand på webben.

Hela webbinariet går att se i efterhand på cancercentrum.se

Läs mer här

Senast uppdaterad 10 november 2021

Fler nyheter


Alla nyheter