Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer

Lungcancerstipendiater 2022 Vitali Grozman och Sven Nyrén

Varje år, i samband med Lungcancerdagen, delar Lungcancerföreningen ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet. I år gratulerar vi två radiologer från Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Motivering:

Bakom varje lungcancerdiagnos finns det en för patienterna livsviktig, men samtidigt ganska undanskymd resurs – radiologerna.

Vitali Grozman & Sven Nyrén tilldelas 2022 års stipendium för sina insatser för att skapa en bättre och mera patientfokuserad lungcancervård. De arbetar kliniskt som thoraxradiologer på Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm samtidigt som de är innovationsinriktade och deltar i forskning. 

Vitali och Sven har bland annat arbetat med:

  • att ta fram en utbildning för allmänradiologer för mer kunskap om tidig lungcancer genom att använda AI 
  • utvärdering av de nya systemiska (läkemedel) och lokala (operation och strålning) behandlingarna, för ökad förståelse av responsmönster och för individualisering av behandlingar
  • -ökade möjligheter att biopsera lungcancer - både för att korta köer för diagnostisk biopsi, samt för biopseringar av tumören under behandling och misstänkta/begynnande recidiv. 
  • att utveckla nya imaging-tekniker för lungcancer

Allt detta gör dem till ytterst värdiga mottagare av Lungcancerföreningens stipendium 2022.

Senast uppdaterad 21 november 2022

Fler nyheter


Alla nyheter