Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer

Möte med Acko Ankarberg

Den 22 januari hade Leif Carlson (ordförande) och Karin Liljelund (vice ordförande) bokat ett möte med riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD).

Den 22 januari hade Leif Carlson och Karin Liljelund bokat ett möte med riksdagsledamot Acko Ankarberg (KD), ordförande i socialutskottet och tidigare statssekreterare till socialminister Göran Hägglund. Syftet med mötet var att lyfta lungcancerföreningens prioriterade frågor samt att tydliggöra vad föreningen anser måste göras för att nå våra krav på förändringar och därmed uppnå en bättre och mer jämlik cancervård. Våra fokusområden som diskuterades var:
- Tidig upptäckt.
50% av alla cancerfall upptäcks i stadium IV. Sannolikheten att överleva i 5 år är 6% om cancern upptäcks i stadium IV och 60% om den upptäcks i stadium I.
- Vård i tid
För en majoritet av patienterna uppnås inte de mål som anges i det standardiserade vårdförloppet för hur lång tid det maximalt ska ta innan behandlingen av lungcancerpatienter startar. För läkemedelsbehandling uppnås dessa mål endast för 37% av patienterna

- Omotiverade regionala skillnader
Antalet patienter som får vård i tid varierar mellan 6-75% beroende på bostadsort

Mötet var mycket lyckat. Acko uttryckte att mötet varit mycket informativt och att hon lärde sig många nya saker om lungcancer. Hon lovade att förvalta sin nya kunskap och våra krav väl.

Här kan ni läsa mötesunderlaget, "Det här arbetar vi med"

Senast uppdaterad 10 november 2021

Fler nyheter


Alla nyheter